1
Shërbimi
2
Data dhe Ora
3
Informacioni juaj
Cvare deshironi te rezervoni?
Интерна Медицина

Консултативен преглед

30 minuta , 500 MKD
Консултативен специјалистички преглед  

Специјалистички преглед со ЕКГ

30 minuta , 1000 MKD
Специјалистички преглед со ЕКГ  

Ехо на абдомен

30 minuta , 1000 MKD
Ехо на абдомен со мислење од специјалист по Интерна Медицина.  

Ехо на тироидна жл. со каротиди

30 minuta , 1000 MKD
Ехо на тироидна жлезда со каротиди и мислење од специјалист по Интерна Медицина.  

Ехо на паротидна жлезда

30 minuta , 1000 MKD
Ехо на паротидна жлезда со мислење од специјалист по Интерна Медицина.  

Ехо на простата со рест урине

30 minuta , 1000 MKD
Ехо на уринарен тракт и простата со рест урине, и мислење од специјалист по Интерна Медицина.  

Ехо на бели дробови

30 minuta , 1000 MKD
Ехо на бели дробови и плевра, со мислење од специјалист по Интерна Медицина.  

Ехо на тестиси

30 minuta , 1000 MKD
Ехо на тестиси, со мислење од специјалист по Интерна Медицина.  

Ехо на абдомен и простата

30 minuta , 1500 MKD
Ехо на абдомен, уринарен тракт и простата со рест урине, со мислење од специјалист по Интерна Медицина.  

Ехо на абдомен и вратна регија

60 minuta , 1500 MKD
Ехо на абдомен и вратна регија, со мислење од специјалист по Интерна Медицина.  

Ехо на абдомен и вратна регија

30 minuta , 1500 MKD
Ехо на тироидна жлезда со хормонален статус (TSH, FT4) и мислење од специјалист по Интерна Медицина.  

Ехо на абдомен и тестиси

30 minuta , 1500 MKD
Ехо на абдомен и тестиси со специјалистичко мислење.  
Stomatologji e Përgjithshme
Општа медицина
Rezervimi i këtij shërbimi është çaktivizuar përkohësisht.
Rezervimi i këtij shërbimi është çaktivizuar përkohësisht.
Rezervimi i këtij shërbimi është çaktivizuar përkohësisht.
Rezervimi i këtij shërbimi është çaktivizuar përkohësisht.
Rezervimi i këtij shërbimi është çaktivizuar përkohësisht.
Rezervimi i këtij shërbimi është çaktivizuar përkohësisht.
Aktivizuar prej BookWisely.com