1
Услуга
2
Датум и Време
3
Ваши податоци
Изберете услуга
Интерна Медицина

Консултативен преглед

30 мин. , 500 MKD
Консултативен преглед од страна на специјалист по Интерна Медицина.  

Специјалистички преглед со ЕКГ

30 мин. , 1000 MKD
Специјалистички преглед со ЕКГ и мислење од специјалист по Интерна Медицина.  

Ехо на абдомен

30 мин. , 1000 MKD
Ехо на абдомен со мислење од специјалист по Интерна Медицина.  

Ехо на тироидна жлезда со каротиди

30 мин. , 1000 MKD
Ехо на тироидна жлезда со каротиди и мислење од специјалист по Интерна Медицина.  

Ехо на паротидна жлезда

30 мин. , 1000 MKD
Ехо на паротидна жлезда со мислење од специјалист по Интерна Медицина.  

Ехо на уринарен тракт и простата со рест урине

30 мин. , 1000 MKD
Ехо на уринарен тракт и простата со рест урине, и мислење од специјалист по Интерна Медицина.  

Ехо на бели дробови

30 мин. , 1000 MKD
Ехо на бели дробови и плевра, со мислење од специјалист по Интерна Медицина.  

Ехо на тестиси

30 мин. , 1000 MKD
Ехо на тестиси, со мислење од специјалист по Интерна Медицина.  

Ехо на абдомен, уринарен тракт и простата со рест урине

30 мин. , 1500 MKD
Ехо на абдомен, уринарен тракт и простата со рест урине, со мислење од специјалист по Интерна Медицина.  

Ехо на абдомен и вратна регија

60 мин. , 1500 MKD
Ехо на абдомен и вратна регија, со мислење од специјалист по Интерна Медицина.  

Ехо на тироидна жлезда со хормонален статус

30 мин. , 1500 MKD
Ехо на тироидна жлезда со хормонален статус (TSH, FT4) и мислење од специјалист по Интерна Медицина.  

Ехо на абдомен и тестиси

30 мин. , 1500 MKD
Ехо на абдомен и тестиси со специјалистичко мислење.  
Овозможено од BookWisely.com